Belkin AC Anywhere 200W with USB Port – 1 Universal Socket / 1 USB Port

  • มีพลังงานติดตัวไปได้ทุกที่ – ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณในรถขณะเดินทาง
  • ให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่ดี ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์
  • พัดลมระบายความร้อนเพื่อป้องกันอุณหภูมิพอร์ต USB อนุญาตให้ชาร์จเครื่องเล่น MP3 โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้พร้อมกัน
SKU: F5L071 Category: