Belkin USB-C™ 4-Port Mini Hub (USB Type-C™)

  • มีพอร์ต USB-C ทั้งหมด 2 พอร์ต
  • มีพอร์ต USB-A ทั้งหมด 2 พอร์ต
  • ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล 5Gbps (แช์ความเร็วทุกพอร์ต)
  • จ่ายพลังงานตรงไปยังอุปกรณ์ที่เป็นพอร์ต USB-C
  • มีที่ล็อคสาย Type-C ให้ใช้งานได้ง่าย
  • ดีไซน์เพรียวบาง พกพาได้สะดวก
  • ชาร์จอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยกระแสไฟ 900 มิลลิแอมป์ (แช์ทุกพอร์ต)
SKU: F4U090 Categories: , Tags: ,