Belkin SurgePlus USB Swivel Charger (10 Watts, Combined)

  • เครื่องป้องกันไฟกระชากแบบพกพาได้ รับกระแสไฟได้ที่ 918 จูลส์ พร้อมช่องต่อสายดินแบบ 3 ช่อง
  • มี USB จำนวน 2 พอร์ต (กระแสไฟรวม 2.1 แอมป์) สำหรับชาร์จแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ
  • ติดตั้งกับผนังเพื่อเพิ่มปลั๊กไฟโดยไม่ต้องใช้สายเพิ่มเติม
  • ปลั๊กหมุนได้ 360 องศา พร้อมตำแหน่งล็อคสี่ตำแหน่งเพื่อให้พอดีกับพื้นที่อันจำกัด
  • ตัววัสดุมีความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
  • ใช้วาริสเตอร์ชนิดโลหะออกไซด์ขนาดใหญ่ (metal oxide varistor, MOVs) ในการดูดซับไฟฟ้าส่วนเกิน
  • ไฟแสดงสถานะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ของคุณมีระบบป้องกัน
  • การรับประกันผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการ