Belkin Smartphone & Tablet Global Travel Charger

  • อุปกรณ์ชาร์จอเนกประสงค์สำหรับทุกประเทศใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์
  • ขาปลั๊ก 6 รูปแบบในกล่องเดียวที่สลับเปลี่ยนได้ให้เหมาะกับในแต่ละภูมิภาค
  • จ่ายกระแสไฟ 2.4 แอมป์ เพื่อให้ชาร์จได้รวดเร็ว
  • โปรแกรมรับประกัน CEW โดย Belkin วงเงินคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาท
SKU: F8M967 Category: Tags: , ,