Belkin Road Rockstar: 4-Port Passenger Car Charger

  • การขยายพอร์ต USB – อนุญาตให้ผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังชาร์จอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย
  • ชาร์จได้หลายอุปกรณ์ – ชาร์จพร้อมกันได้สูงสุด 4 อุปกรณ์
  • จ่ายกระแสไฟ 2.4 แอมป์ เพื่อให้ชาร์จได้รวดเร็ว
SKU: F8M935 Category: Tags: ,