Belkin Family RockStar™ 4-Port USB Charger

  • รองรับอุปกรณ์ได้ทั้งหมด
  • มี USB ทั้งหมด 4 พอร์ต
  • สายยาว 10 ฟุต (3 เมตร)
  • จ่ายกระแสไฟ 5.4 แอมป์
  • ปรับกำลังไฟอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • ติดตั้งบนผนังได้
  • ดีไซน์หรูหรา