Belkin Car Cup Mount for Smartphones

  • ติดตั้งสมาร์ทโฟนในที่วางแก้วน้ำในรถของคุณ
  • หมุนได้ 360 องศาสำหรับมุมมองแนวตั้งหรือแนวนอน
  • เอียงโทรศัพท์ 90 องศาเพื่อวางแนวราบ
  • ฐานขยายเพื่อให้พอดีกับที่วางแก้ว
  • การจัดการสายเคเบิลป้องกันสายพันกัน
SKU: F8J168 Category: Tags: ,