Belkin BOOST↑CHARGE™ Power Bank 10K with Lightning Connector

  • ครั้งแรกของแบตเตอรี่สำรองในตลาดที่มีพอร์ต Lightning ได้รับการรับรอง MFi เพื่อชาร์จไฟผ่านขั้วต่อแบบ Lightning
  • สายชาร์จชุดเดียวใช้ได้ทั้ง iPhone/iPad และแบตเตอรี่สำรอง
  • ความจุ 10,000 มิลลิแอมป์ เพิ่มอายุการใช้งานได้มากถึง 70 ชั่วโมง
  • พอร์ต USB-A จำนวน 2 พอร์ต (ให้กระแสไฟรวม 3.4 แอมป์) ชาร์จ iPhone และอุปกรณ์ที่ 2 ได้อย่างรวดเร็ว
  • พอร์ต Lightning ขนาด 2.4 แอมป์ ชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่สำรองได้รวดเร็ว
  • ไฟ LED 4 ดวงแสดงสถานะขณะที่กำลังชาร์จไฟ
SKU: F7U046 Category: Tags: ,